Formlar

Aşağıda bulunan talep formları ihtiyaca uygun olarak doldurulduktan sonra EBYS üzerinden üst yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına istek yapılır.​

Sistem Altyapısı Hizmet Talep Formları
1 Sanal Sunucu Talep Formu Yeni sanal sunucu taleplerinde kullanılır.
2 Sanal Sunucu Değişiklik Formu Mevcut sanal sunucu yapılandırmasında değişiklik taleplerinde kullanılır.

Ağ Hizmetleri Hizmet Talep Formları
1 DNS Kayıt Talep Formu Yeni alan adı (DNS) taleplerinde kullanılır.
2 DNS Kaydı Değişiklik Formu Mevcut alan adı (DNS) yapılandırması değişiklik taleplerinde kullanılır.
3 Gerçek IP (NAT) Talep-Değişiklik Formu Üniversite iç ağındaki bir IP adresinin Üniversite dışı ağa belirli bir IP adresi ile çıkış yapması ile Üniversite iç ağındaki bir IP adresine Üniversite dışı ağdan belirli portlar üzerinden erişim sağlanması taleplerinde kullanılır.
4 Port Talep-Değişiklik-İptal Formu Üniversite iç ağındaki bir IP adresinden Üniversite dışı ağa belirli portlar üzerinden erişim sağlamak, bu erişimde değişiklik yapmak ve iptal etmek için kullanılır.​

Alan Adı ve Hosting Talep Formları
1 Alan Adı ve Hosting Talep Formu Akademik ve İdari Birimler, Merkezler ile TÜBİTAK ve BAP projeleri kapsamında hazırlanan web sitesi ve uygulamalara alan adı ve barındırma (hosting) hizmeti sağlanması taleplerinde kullanılır.

E-Posta Hizmetleri Talep Formları
1 Öğrenci Kişisel Hesabı İptal Talebi Formu Öğrenci kişisel hesabının iptal edilmesi için kullanılır.
2 Ortak E-Posta Hesabı Oluşturma Talebi Formu Sergi, sempozyum, konferans vb. etkinliklerde kullanılmak üzere veya birimlerin Kurum içi ve Kurum dışı iletişimi için kullanılacak e-posta hesabının oluşturulması taleplerinde kullanılır. Oluşturulan ortak e-posta hesabı yalnızca yetkilendirilen gerçek kişiler tarafından kullanılır.
3 Ortak E-Posta Hesabı Değişiklik Talebi Formu Mevcut ortak e-posta hesabına ait açıklama ya da yetkinin değiştirilmesi taleplerinde kullanılır.
4 Ortak E-Posta Hesabı İptal Talebi Formu Mevcut ortak e-posta hesabının iptal edilmesi işlemlerinde kullanılır.
5 Kullanıcı E-Posta Adresi Değişiklik Talebi Formu Hesap sahibinin, gerekçesini sunarak e-posta adresinde değişiklik yapılması taleplerinde kullanılır.
6 Kurum Dışı Çalışan Hesabı Oluşturma Talebi Formu Üniversitemiz personeli ve öğrencisi olmayan ancak Kurum hesabına ihtiyaç duyan çalışanlara verilmek üzere hesap oluşturma taleplerinde kullanılır.
7 Kurum Dışı Çalışan Hesabı Değişiklik Talebi Formu Üniversitemizde görev yapmakta olan Kurum dışı çalışanın hesap bilgisi değişiklik taleplerinde kullanılır.
8 Kurum Dışı Çalışan Hesabı İptal Talebi Formu Üniversitemizde görevi sona eren Kurum dışı çalışanın hesap iptali taleplerinde kullanılır.
9 Dinamik Gruplara E-Posta Gönderme Yetki Talebi Formu Gerçek kişi veya birimlerin e-posta hesaplarının, Üniversite bünyesindeki tüm personel, akademik personel, Kurum dışı personel vb. dinamik e-posta gruplarına e-posta gönderimi için yetkilendirilmesi taleplerinde kullanılır.
10 Porsuk Etki Alanına Bilgisayar Ekleme Yetki Talebi Formu Bilgisayarların PORSUK etki alanına eklenebilmesi  için istek yapan birimin teknik servis personeline yetki verilmesi taleplerinde kullanılır.
11 Haberleşme Grubu Oluşturma Talebi Formu Birimler tarafından e-posta iletişimi için kullanılmak üzere haberleşme grubunun oluşturulması taleplerinde kullanılır.
12 Haberleşme Grubu Değişiklik Talebi Formu Mevcut haberleşme grubu adının ve/veya yöneticilerinin değiştirilmesi taleplerinde kullanılır.
13 Haberleşme Grubu İptal Talebi Formu Mevcut haberleşme grubunun iptal edilmesi taleplerinde kullanılır.
14 Gezinen Disk Oluşturma Talebi Formu Birimlerin ve proje gruplarının ortak çalışmaları için ihtiyaç duydukları gezinen diskin oluşturulması taleplerinde kullanılır.
15 Gezinen Disk İptal Talebi Formu Birimlere ve proje gruplarına tahsis edilen gezinen diskin iptal edilmesi taleplerinde kullanılır.
16 Servis Hesabı Oluşturma Talebi Formu Birimler tarafından kullanılan uygulama, sunucu ve ağ sistemlerinin yönetimi, e-posta ve SMS göndermek vb. işlemler için kullanıcı hesabı ve şifresinin oluşturulması taleplerinde kullanılır.
17 Servis Hesabı Değişiklik Talebi Formu Mevcut servis hesabının şifresinin değiştirilmesi taleplerinde kullanılır.
18 Servis Hesabı İptal Talebi Formu Mevcut servis hesabının iptal edilmesi taleplerinde kullanılır.

Diğer Talep Formları
1 Otomasyon Operatörü Yetkilendirme Talep Formu BAUM tarafından geliştirilen ve/veya yürütülen otomasyonlara Üniversitemiz personelinin kullanıcı olarak yetkilendirmesi için talep ve güncelleme isteklerinde kullanılır.
2 Kurum Dışı Gizlilik ve Tarafsızlık Taathütnamesi BAUM ile işbirliği yapan dış paydaş personeli tarafından kullanılır.
3 Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İMZA) Talep Formu Kurum personelinin E-imza talep aşamasında kullanılır.