Yazılım Uygulama ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Birimin sorumlu olduğu görevler;

  • Üniversitemiz web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi,
  • Diğer birimlerin genel yazılım ihtiyacının sağlanması,
  • Öğrenci işleri ve enstitülerle ilgili yazılım güncellemelerinin yapılması,
  • Personel web sayfalarının hazırlamasına ve yayımlanmasına destek verilmesi,
  • Doküman yönetim sisteminin faaliyete geçirilmesi,
  • Akademik/İdari Birimler, Öğrenci Toplulukları ve Organizasyonlara yönelik web sayfalarının hazırlanmasına ve yayımlanmasına destek verilmesi