Hakkımızda

KURULUŞUN GENEL TANIMI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) Akademik araştırmalarda, eğitim programlarında ve idari birimlerin işleyişlerinde gerekli olan yazılım, donanım, network gibi merkezi bilişim sistemlerini servise sunar ve kullanıcıların gereksinimlerini karşılar. Eskişehir Teknik Üniversitesi’ndeki bilişim olanaklarını dünyada önde gelen kuruluşlar seviyesine çıkarmak için teknolojik gelişmeleri takip eder.

A) Görevleri
- Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda Çağdaş uygarlık ve Günümüz teknolojisinin esaslarına dayanan bir düzen içinde Akademik,İdari ve Öğrencilerimizin yazılım, donanım, network gibi ihtiyaçları ve bilimsel araştırmalar için elektronik hizmetler sunmak.
- Akademik,İdari Personelimiz ile Öğrencilerimizin iletişim özgürlüklerini ön planda tutarak E-mail desteği,Bilgisayar Laboratuarları ve İnternet erişimi sağlamak
- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim ve Gelişmiş teknolojileri araştırarak tüm personelimizin hizmetine sunmak.
- Akademik,İdari Personelimiz ve Öğrencilerimizin yerleşke alanı içerisinde internet erişimini sağlamak için kablosuz ağ bağlantıları oluşturmak ve bunları hizmete açmak.
- Eğitim-öğretim süresince Akademik personellerimizin ders notlarını internet ortamına aktarabilmeleri için otomasyon sistemlerini hayata geçirerek Akademik personelimizin internet üzerinden yerleşke alanında olmasalar bile ders notlarını elektronik ortama girmelerini sağlamak
- Eğitim-öğretim süresince öğrencilerimizin ders notlarını takip edebilmeleri için otomasyon sistemlerini hayata geçirerek öğrencilerimizin internet üzerinden yerleşke alanında olmasalar bile notlarını görmelerini sağlamak
- Eğitim teknolojisi üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.
 
Teşkilat Yapısı
Daire Başkanı
Akademik Personel
İdari Personel
 
B) Kadro ve Personel Durumu
Daire Başkanı:1
Akademik Personel: 4 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. 
İdari Personel: 9 adet İdari personel görev yapmaktadır.
 
C) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Internet ağının kurulum ve işletmesine ait yetki ve sorumluluk ile Akademik ve idari birimlerin eğitim ve yapacakları ARGE çalışmaları doğrultusunda bilişim kaynaklarına erişebilmelerini sağlamak üzere gerekli olan altyapıyı kurmak, işletmek ve güncellemekle sorumludur. Daire Başkanlığımız Akademik ve idari birimlerde tespit edilen veya edilecek olan ana ağ erişim noktalarını kurarak sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak gerekli kablolama faaliyetlerini yürütür ve erişim noktalarına kullanıcıların bağlanabilmesi için gerekli ağ cihazlarını temin ederek yerleştirir. Sistemin teknik düzeyde planlaması ve uygulamaya konulması sorumluluğu ve yetkisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığındadır. Daire Başkanlığımız  binalar içinde kurulan ana erişim noktaları dışında kalan oda, ofis ve laboratuvar gibi alt birimlerin bağlantılarından sorumlu değildir; bunlar birimin/bölümün kendi sorumluluğundadır. Ancak Daire Başkanlığımız gereken durumlarda ve istek üzerine danışmanlık ve teknik destek hizmeti verebilir.