Yazılım Uygulama ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

       Birimin sorumlu olduğu görevler;

  • Birimlerin genel yazılım ihtiyacının sağlanması,
  • Öğrenci işleri ve enstitülerle ilgili yazılım güncellemelerinin yapılması,
  • Personel web sayfalarının hazırlamasına ve yayımlanmasına destek verilmesi,
  • Doküman yönetim sisteminin faaliyete geçirilmesi.