Öğrenci Eposta

Değerli öğrencilerimiz;

Var olan e-posta sunucularının Üniversitemizin kendi bünyesine taşınma işlemi 03/02/2023 tarihi itibari ile tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra Üniversitemiz bu hizmeti, yeni e-posta sunucuları üzerinden vermeye devam edecektir. Bu kapsamda ornek@eskisehir.edu.tr şeklindeki mevcut epostalarınız ornek@ogr.eskisehir.edu.tr olarak dönüştürülecektir. ornek@eskisehir.edu.tr e-posta hesaplarınız mail trafiğine kapanacak, pasif hale gelecektir. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz bu e-posta hesaplarınız 03/02/2023 tarihine kadar erişime açık olacak, devamında ornek@ogr.eskisehir.edu.tr e-posta hesaplarınızın kullanımı aktif olacaktır. Dolayısıyla posta kutunuzda bulunan önemli e-postalarınızı (veya tamamını) ve one drive da bulunan dosyalarınızı belirlenen tarihe kadar yedeklemeniz önem arz etmektedir. Belirlenen tarihten itibaren e-postalarınızı ve one drive gibi Office 365 ten tarafınıza sunulan hizmetleri yedekleme yapmanız mümkün olmayacaktır. Ofiice 365 ten yedeklediğiniz posta ve dosyalarınızı yeni Office 365 hesaplarınıza tekrar yükleyerek kullanıma devam edebileceksiniz. E-posta İletilerinin Bilgisayara Yedeklenmesi içi Masaüstü Outlook Uygulaması Kullanılmalıdır. Yedekleme ile ilgili gerekli kılavuzları https://bidb.eskisehir.edu.tr/tr/Icerik/Detay/kilavuzlar adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Yedekleme işleminin ilgili tarihe olabildiğince yakın bir zamanda yapılması yararlı olacaktır. İlgili tarihten önce yedek alınması durumunda 03/02/2023 tarihine kadar var olan e-posta hesabınıza gelecek tüm e-postalar bu hesapta kalacak ve 1 ay süre ile sadece okunabilir olacaktır. Bu anlamda son gün yedek alma işlemi yapmak en sağlıklı yöntem olarak görünse de, son güne bırakmak elbette risk barındırmaktadır. Outlook uygulamasında istenilen sayıda yedek alma işlemi yapmak da mümkündür. Bu anlamda yedekleme işinin son güne yakın günlerde birkaç defa yapılmasında yarar vardır. 

Bu kapsamda, özellikle e-posta hesabını aktif olarak kullanan öğrencilerimizin gerekli önlemleri almaları, gerekli görülen yerlerde e-posta hesabı güncellemesi yapmaları yararlı olacaktır. 03/02/2023 tarihinden itibaren var olan ornek@eskisehir.edu.tr e-posta hesaplarınızın mail trafiğine kapanacağını tekrar hatırlatırız.

NOT: Yeni e-posta ve şifreniz ile mail kutularınıza https://portal.office.com adresinden erişim sağlayabilir ve kullanabileceğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Kılavuzlar:
E-postaların dışarı aktarılması (e-posta hesabını yedekleme)